Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

CON NGƯỜ MỚI XHCN CHỈ LÀ HÔ KHẨU HIỆU!

Mất công toi. Lòng tham của con người vẫn lấn át tất cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét