Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

HẠNH PHÚC 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG

HẠNH PHÚC 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG Đấng mày Râu hãy lắng nghe
Chiện bên Tầu Cộng nói về Sống lâu
Lâm Bưu nối tiếng Soái Tầu
Rượu không,thuốt hít, Chết đầu 63
Ân Lai Thủ tướng tài hoa
Thuốc không,Rượu nốc, 73 lìa đời
Rượu và Thuốc,Gái tơi bời
83 Mao Trạch  chầu trời tiếc chưa!
Thuốc,Bài,Rượu,Gái tối ngày
93 Đặng Tiểu về Tây thiên rùi!
Học Lương tướng giỏi một thời
Vợ bé,Rượu,Thuốc,Gía, Bài đều hay
103 tuổi thừa ngày
Quy tiên mà xứng cái oai anh hùng
Và đây nhân vật cuối cùng
Lôi Phong người tốt, lúc nào cũng ngoan
Trớ trêu và thật bất ngờ
23 tuổi đã lên bàn thờ...

Đấng mày râu thử ngẫm xem
Chọn sao cho đúng kiểu đờn ông hay!


Hồi âm cho bài "GỬI ĐÁNG MÀY RÂU"

Nghĩ rùi tớ chọn cho mình
Trước hết phải được "Cu sáo làm sương"!
LÔI PHONG loại bỏ chẳng thương
"Sướng" mà lại lắc, thì tơ vương gì!
LÂM BƯU sao thế hả mi
Chỉ ham hút hít, chết đi cho rùi!
Ân Lai thì cũng thế thui
"Ti" mà không bít, tiếc đời quá đi!
MAO TRẠCH giỏi "dại" nhưng mà
Bài bạc mù tịt đúng là ngu si!
ĐẶNG TIỂU tạm được bởi vì
Thông thạo "tứ khoái" ta nên nể vì!
HỌC LƯƠNG "Ngũ vị" vẹn tròn
Vợ nhiều phạm luật khó êm cửa nhà!

Cho nên "Tứ khoái" chọn ngay
Chớ lên "Ngũ vị" phải gian dối nhiều!

Tớ chọn rùi!
Ấy thì sao?
Chọn nhanh,kẻo tuổi lên cao "sướng"tàn.....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét