Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Người cao niên sử dụng computer

Người cao niên s dng computer

Nghiên cu cho thy người cao niên s giúp trí nh nếu chu khó lên mng Internet.
Theo kết qu nghiên cđược trình bày ti cuc hi tho thường niên ca Hi Society for Neuroscience thì người cao niên có th thay đổi tình trng minh mn và tránh được bnh hay quên ngn hn ca tui già nếu chu khó làm vic tìm tòi trên Internet.
Mt toán chuyên gia cđại hc Los Angeles đã scan não b ca 24 c cao niên (mt na là nhng c thường xuyên lên internet còn na kia thì không) vi mđích tìm xem Internet tácđộng ra sao lên não b các người già.
Nhóm cao niêlười lên internet được ch dn cách s dng máđin toán căn bn rđược yêu cu khi v nhà vào internet trung bình mi ngày 7 tiếng trong sut 2 tun l liên tc. Khi hquay tr li, các chuyên gia đã s dng máy MRI để scan não b ca h thì thy lượng máđổ dn nhiu hơn vào các mch máu nh ca não b. Có nhiu vùng ca não b đã được tiếp máu nhiu hơn so vi trước khi làm thí nghim.
Các nhà khoa hc ví não b ca các c cao niên trướđâylười lên internet ging như mt b máy xe hơđược nhn ga tăng tđộ ch sau 2 tun l lượn ngang dc trên mng (Net). Các c thuc nhóm này có tui trung bình là 66.8 tui.
Trướđây não b cũa các c này s dng đến nhiu vùng có liên kết vi th giác, phán xét, nhn thc không gian trong cuc sng hàng ngày. Sau 2 tun l các c đọc tin và làm vic vi máyđin toán, các nhà nghiên cu nhn thy ngoài các vùng nói trên, nhng vùng khác trong não b ca các c cũng bng sáng.
Đặc bit vùng não gi là hi trán (frontal gyrus) phía trước vàtrung b đã được kích động mnh mĐó là nhng vùng được biết là có vai trò quan trng trong vic ra quyếđịnh, trí nh và các gii quyết cp thi. Chúng có kh năng giúp các c cao niên tp trung mnh m hơn, ít b đãng trí.
Các nhà khoa hc còn nhn thy là sau cuc thí nghim não b ca các c trướlười lên internet nay đã có sc sng ging như não b ca các c thường xuyên s dng internet.
Các c thuc nhóm sau này có tui bình quân là 62.4 tui. Ngoài ra khi yêu cu nhóm sau này cũng làm các thao tác ging như nhóm th nht, các nhà khoa hc nhn thy là não b ca hđã s dng ít sc mnh hơn, có v như ti vì nã“đã nhn ra các thao tác quen thuc khi lên internet và cm thy các thao tácđó d dàng hơn rt nhiu.
Bác sĩ thn kinh Gary Small, người tham gia vào công cuc nghiên cu, nhđịnh như sau kết qu cho thy là nhng cao niên nào mun trí nh ca h sc bén tr li thì không gì hơn làm dng c  trong tm các ngón tay ca họ”Ông cũng nói c

Thư này đã bị cắt ngắn bớt

Hiển thị toàn bộ thư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét