Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Bước đi tuyệt vờ

CUỘC DIỄN HÀNH VỚI NHỮNG BƯỚC ĐI VÔ CÙNG CHÍNH XÁC CỦA CÁC SV NHẬT 
From:@yahoo.com
Date: Sun, 14 Dec 2014 11:23:01 -0600Mi các bn xem tht ngon mc vi nhng bước din hành được tính toán rt chính xác  to thành nhng bc hình tht đp.Hay  ch h không cn nghe theo nhp trng hay nhc mà vn nh được tng v trí mà dng li hay chuyn  đi bước đi.
Khi  vào hậu trừơng ; nhiều người  phải bật khóc cho bước đi thành công của họ

      Precision marching !!!

  This performance is by 38 male and 34 female students of Japan
 Athlete University.

 Incredible performance.  You don't have to know Japanese to
 understand the video.

 Enjoy it.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét