Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
 • kenny

 • kenny

Trang

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Chuẩn bị để Viết Com " Thanks"

 photo TemVang1.gif Cám ơn

 photo tkn-1_zps07172a88.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/tkn-1_zps07172a88.gif[/IMG]


 photo THANKY11_zps487746f4.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/THANKY11_zps487746f4.gif[/IMG]

 photo thank_you_thankYou38tf_zps10869c51.gif

[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/thank_you_thankYou38tf_zps10869c51.gif[/IMG]
 photo thank_you_thankYou22sg_zpsc4dcbe1e.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/thank_you_thankYou22sg_zpsc4dcbe1e.gif[/IMG]

 photo thank_you_thankyou5tu_zpsb41aac46.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/thank_you_thankyou5tu_zpsb41aac46.gif[/IMG]
 photo thank_you_thanks18nq_zps80fc1712.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/thank_you_thanks18nq_zps80fc1712.gif[/IMG]
 photo thank_you_21eu_zps991002b5.jpg
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/thank_you_21eu_zps991002b5.jpg[/IMG]
 photo thank_you_20ep_zps063eaace.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/thank_you_20ep_zps063eaace.gif[/IMG]
 photo thank_you_00blueRseSpau_zps92ea15d5.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/thank_you_00blueRseSpau_zps92ea15d5.gif[/IMG]
 photo fff02e9caaf26e880d5d712958fe97b51_zpsb1e64722.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/fff02e9caaf26e880d5d712958fe97b51_zpsb1e64722.gif[/IMG]
 photo edc47904672b57dad39b510855093f82_zps34d921e3.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/edc47904672b57dad39b510855093f82_zps34d921e3.gif[/IMG]
 photo Bouque_of_pink_rosses_zps66e49903.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/Bouque_of_pink_rosses_zps66e49903.gif[/IMG]
 photo a2014f587d0b2448c4c46c5541e08c2e_zps145e7cef.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/a2014f587d0b2448c4c46c5541e08c2e_zps145e7cef.gif[/IMG]
 photo 4423594841_af7a45e7b5_o_zps9665c7ca.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/4423594841_af7a45e7b5_o_zps9665c7ca.gif[/IMG]
 photo 68aa877f70b7fdf15c7f9f0a68c585ab_zpsa75f17f7.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/68aa877f70b7fdf15c7f9f0a68c585ab_zpsa75f17f7.gif[/IMG]
 photo 9_thank_you_008thankYoubn_zps26b67585.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/9_thank_you_008thankYoubn_zps26b67585.gif[/IMG]
 photo 9_thank_you_006uyhuat_zpsc6730927.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/9_thank_you_006uyhuat_zpsc6730927.gif[/IMG]
 photo 126f8b1bcb3cfbcce0c111b930555e0c_zps3d91232b.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/126f8b1bcb3cfbcce0c111b930555e0c_zps3d91232b.gif[/IMG]

 photo 62ba0deee0c1c5f2d29e8a0cc22939af_zps6947e39d.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/62ba0deee0c1c5f2d29e8a0cc22939af_zps6947e39d.gif[/IMG]
 photo 9_thank_you_006thanks85ao_zps3bcdc843.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/9_thank_you_006thanks85ao_zps3bcdc843.gif[/IMG]
 photo 6a453c1f5920b9161e71e850ff8622a7_zpsfa78d781.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/6a453c1f5920b9161e71e850ff8622a7_zpsfa78d781.gif[/IMG]
 photo 6423c735cca667c04f5a0b9c80335113_zpsb458d079.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/6423c735cca667c04f5a0b9c80335113_zpsb458d079.gif[/IMG]

Tem Vàng

 photo TemVang1.gif
[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/TemVang1.gif[/IMG]


 photo TemVang2.gif


[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/TemVang2.gif[/IMG]
anh-ong-pic-ground-animation.html

Pic-Hoa và Thu

Ảnh Hoa Hông

Copy ảnh Blog 2
Ảnh Sinh Nhật
Copy Ảnh Động
Pic 1
Pic2
Pic 3
Cám ơn
Ảnh Trẻ em
Ảnh Noel

http://danganhnguyetluu.blogspot.com/2012/12/hoa-tang-tet.htmlx_3dadb459 photo x_3dadb459_zps68d16581.gif
<a href="http://s1118.photobucket.com/user/anhnguyet43/media/x_3dadb459_zps68d16581.gif.html" target="_blank"><img src="http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/x_3dadb459_zps68d16581.gif" border="0" alt="x_3dadb459 photo x_3dadb459_zps68d16581.gif"/></a>[IMG]http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/x_3dadb459_zps68d16581.gif[/IMG]

7 nhận xét:

 1. [IMG] http://img1.funscrape.com/en/birthdaycakes/16.gif[/IMG]

  Trả lờiXóa
 2. [IMG] http://img1.funscrape.com/en/rain/44.gif[/IMG]

  Trả lờiXóa
 3. [IMG] http://2.bp.blogspot.com/-DscLmrPEGQk/Uiz5CUoH8WI/AAAAAAAAA0Q/SCwQ5itAbRA/s320/0c327916-d0a4-4f99-b9ee-459861e0b3b2.jpg
  [/IMG]

  Trả lờiXóa

 4. [IMG] http://2.bp.blogspot.com/-NMzdLMvNmV8/Uiz5VeIKYfI/AAAAAAAAA0Y/e8RAjZ7_rb4/s320/5215d895_1c984c52_555.jpg
  [/IMG]

  Trả lờiXóa
 5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa