Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

10 loại trái cây "ngậm" hóa ch

> Đáng sợ quá! Nếu cứ thế
> này thì còn ai dám mua trái cây nữa?


https://vn.news.yahoo.com/10-lo%E1%BA%A1i-tr%C3%A1i-c%C3%A2y-ng%E1%BA%ADm-h%C3%B3a-ch%E1%BA%A5t-c%C3%B3-050050048.html

-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét