Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Mỹ nhân Việt sở hữu nụ cười "

Xưa:
" Đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà"
Nay
" Đàn bà rộng miệng thì sang, đàn ông nhỏ miệng cả nhà yên vui".
Chẳng biết thế nào, lắm bà miệng nhỏ nhưng giọng nói cũng làm đàn ông bạt vía, kinh hồn.


https://vn.thegioisao.yahoo.com/news/m%E1%BB%B9-nh%C3%A2n-vi%E1%BB%87t-s%E1%BB%9F-h%E1%BB%AFu-n%E1%BB%A5-c%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%A1ng-030100938.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét