Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Saigon Bình Yên và Tai Biến


> Phải nhìn thẳng vào sự thật
> này để thay đổi và tién lên, nếu không sẽ
> còn tụt hậu, kém phát triển , bất công,chênh
> lệch giàu nghèo ngày càng lớn.
> Không có xã hội nao là hoàn toàn tốt đẹp nhưng
> hãy đừng che giấu ,đậy điệm mọi thứ xấu
> xa!
http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/saigon-binh-yen-va-tai-bien.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét