Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Hội nghị quốc tế bác danh ngh

Một cơ sở
pháp lý truyền thống thuận lợi cho VN và ASEAN
nhưng đáng tiếc là Hán tặc chỉ xài
luật rừng.

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/180685/hoi-nghi-quoc-te-bac-danh-nghia-chu-quyen-cua-tq.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét