Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Thu ngo gui tong bi thu Nguyen Phu Trong

Tham khảo.Ông Tướng này nhiều năm
làm Dại sứ tại Tầu Cộng nên đi guốc trong
ruột bon thổ phỉ Hán tặc đội lốt cộng
sản.
Đáng nể ông Tướng 'Hoa Thanh Quế' này đấy!


http://boxitvn.blogspot.com/2014/06/thu-ngo-gui-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét