Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

HAI CẬU CHÁU DAVID VÀ JOAB-

HAI CẬU CHÁU DAVID VÀ JOAB-


Có 4 câu thơ về Joab:
“Trung thành với cậu chân tình,
Ngang bằng tài trí cậu mình nào sai,
Chút lòng gay cấn cậu hoài,
Cuối cùng cố bước lạc sai ngã dài”.
-

Lịch sử hai cậu cháu David và Joab được ghi trong các câu kinh thánh: 2 Samuen 17:25; 1 Sử ký 2: 13-17, 1 Sa 16:10. Các học giả Kinh thánh có ý kiến rằng: Gie-sê (Y-sai), người Bết-le-hem,  có hai đời vợ. Vợ thứ nhất sanh 7 con trai (1 Sa. 16:10). Vợ thứ hai tên là Na-hách, sinh con thứ tám cho Gie-sê là David, cho nên Kinh thánh khi thì gọi David là con thứ tám, có khi gọi là con thứ bảy của Gie-sê. Vì là con dòng thứ, David bị bảy anh em kia bạc đãi, bắt chàng chăn chiên của họ. Họ ghen tị và rất ghét chàng.

Na-hách có hai người con gái riêng là Xê-ru-gia và A-bi-ga-in. Chồng Xê-ru-gia chết sớm, chôn tại Bết-lê-hem. Xê-ru-gia sanh ba đứa con là Joab, A-bi-sai và A-sa-ên. Joab gọi David bằng cậu, và làm tổng tư lệnh quân đội Israel.

A-bi-ga-in sanh A-ma-sa, mà Áp-sa-lôm đã chọn làm tổng binh. Sau đó Giô-áp đâm A-ma-sa chết vì David chọn Amasa thay thế Joab sau khi Joab làm David bẽ mặt vua trong việc vua  khóc than Áp-sa-lôm quá mức.

Joab là một tướng lãnh rất giỏi, tuyệt đối trung thành với David. Ông có khuyết điểm là  ghen tị bạn bè. Joab thường lấn lướt David, và đôi lần làm David bẽ mặt. David căm thù về điều đó.

Joab giấu nhẹm mưu kế của David giết U-ri để cướp vợ chàng, là Bát-sê-ba. Sự việc nầy được Joab giữ bí mật, nên David yếu thế hơn Joab.
Vào cuối đời, Joab cố ý đi sai lạc , chống lại ý Chúa và ý của vua, khi ông ủng hộ A-đi-nô-gia tự xưng làm vua.

Vì còn hận thù Joab, nên trước khi chết, David dặn dò Solomon tìm cách giết Joab. Thật bỉ ổi!

Đọc qua lịch sự nhà David, chúng ta thấy những con người thuộc hồn nầy phơi bày lối sống thuộc hồn thiên nhiên của họ. Cũng đâm chém, cũng thủ đọan, cũng tham vọng, cũng giành quyền, cũng căm thù, cũng trả thù.. Nguyện Chúa giúp chúng ta sống theo nguyên tắc Tân ước. “Phải cất bỏ khỏi anh em mọi sự cay đắng, oán hờn, tức giận, kêu rêu, nhạo báng, cùng mọi sự hiểm độc. Hãy lấy sự nhân từ, lòng thương xót mà đãi nhau, tha thứ nhau, cũng như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Christ vậy” (Epheso 4:31-32).

“Tôi trung đẹp dạ Chúa Trời,
Yêu thương, thù ghét nhiều người chi li;
Giết Giô-áp, Si-mê-i,
Là do thù hận khắc ghi lâu rồi”.
-
Minh Khải –9-1-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét