Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

sủa Hiê,s Pháp

http://m.vneconomy.vn/2013112610596384P0C9920/sua-hien-phap-suy-tu-truoc-gio-bam-nut.htm

Dự thảo HP còn nhiều nội dung chưa thể hiện các ý kiến đóng góp của các tầng lớp ND. Việc kiểm soát quyền lực chưa có cơ chế, còn buông lỏng( coi bài đính kèm với nhiều suy tư.

HH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét