Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Văn hóa <ỹ

1) Vợ Chồng Việt Kiều Gây Lộn


Có hai vợ chồng Việt Kiều về thăm quê. Anh chồng có tính hảo ngọt cứ thấy gái đẹp là tít mắt, liếc ngang liếc dọc, tán lên tán xuống làm bà vợ chịu không nổi.
Đem nhau về phòng khách sạn nổi trận lôi đình cải nhau một trận to tiếng toàn bằng tiếng Mỹ. Bồi phòng, công an chìm thấy trong phòng 2 ông bà lộn xộn to tiếng đến rình ngoài cửa nghe ngóng, ghi lại nhưng không hiểu họ nói gì. May là cu Tèo chịu khó ghi lại, sau khi đã tra hết 2 cuốn tự điển thì đây là bản dịch chính xác nhất. 
Anh chồng: 
- Sugar you you go, sugar me me go  
(Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi )
Cô vợ: 
- You think you tasty? 
 (Anh nghĩ anh ngon lắm hả? )
Anh chồng: 
- I love toilet you go go  (Tôi yêu cầu cô đi đi) 
Cô vợ: 
- You think you are belly button of dance pole? You live a place monkey cough flaming crow, clothes house country!
  
  (Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả? Anh sống nơi khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê! )
Anh chồng đáp lại: 
- You onion summer me three down seven up. That is enough listen. 
 ( Cô hành hạ tôi ba chìm bẩy nổi. Thôi đủ rồi nghe )

Cô vợ mếu máo: 
- Me take you, you poor fall spinach, two table hand white!  
(Tôi lấy anh, anh nghèo rớt mùng tơi, hai bàn tay trắng.) 

Anh chồng thấy vậy tội nghiệp: 
- You eat criminal too much, no star where, we can do again from head 
 (Em ăn gian quá, không sao đâu, mình có thể làm lại từ đầu) 
Cô vợ nguôi giận: 
- I no want salad again!  
(Em không muốn "cải" (cải) với anh nữa )
Cả hai : "OK, Ok " chụt! chụt !


                    2) Hớt tóc kiểu Ba Lan !

Sexy Hotcut Barber Shop in Poland=> Nó hớt tóc xong, nhìn lại cái đầu mình như cái mủng dừa.
Tui bị rồi !! Hu Hu !!
-- 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét