Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Cách tính nợ công của V


Ngày 17-10-2014, vào lúc 18:42, Nguyen Viet Phuc <nguyenvietphucthu@yahoo.com> viết:
Phải tuyệt đối tin tưởng vào cách tính của đảng và chánh phu chứ! Đó là kết quả tính toán của hàng chục vạn GS,TS,Thạc sỹ, hàng nghìn BT,Thứ trưởng, cục, vụ trưởng ,các ban bệ, các tổ chức của đảng chứ có phải bịa ra đâu?
Căn cứ nào mà nói chỉ bằng 1/2 con số thật ?
?????

Con so no cong duoc cong bo moi chi la 1/2 cua con so that
http://us.ipad.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/cach-tinh-no-cong-cua-vn-khong-giong-ai-c161a666564.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét