Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Mục ưa thích

Nếu tin là đúng thì hãy xem LHQ thu thập số liệu về mức độ người dân " hài lòng" với nền hành chính công ở 1 tỉnh trung du ở VN là trên 90 % hài lòng, cả nước chỉ có 1% viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có 1/1.000.000( một trên một triệu)bản kê khai tài sản là KHÔNG trung thực, còn lại là 999,999 là trung thực, cả nước chỉ 1,84% dân số thất nghiệp, à quên chưa có việc làm( thấp nhất quả đất)!
Tin không tin thì tuỳ nhưng đây là các con số thống kê chính thức của các cơ quan công quyền Việt Namxky.
Vân vân và vân vân...

http://dantri.com.vn/xa-hoi/dieu-tra-nguoi-viet-nam-lac-quan-ve-tuong-lai-bac-nhat-the-gioi-957612.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét