Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

CHÍN TRÁI CỦA THÁNH LINH

CHÍN TRÁI CỦA THÁNH LINH

Many kinds of vegetables Royalty Free Stock Photography


Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là thương yêu, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết chế;các sự đó không có luật pháp nào cấm được” (Galati 5:22-23)

Thánh Linh ngự trị lòng ta,
Như cây sự sống sinh ra trái nhiều
Trái nào cũng tỏ một điều,
Các tư cách Chúa mỹ miều, cao sang:
Thương yêu bản chất Ngài ban,
Yêu người thù nghịch mưu toan nhiều lần;
Vui mừng của Chúa dẫy tuôn,
Cho ta vui hát khám đường nửa đêm;
Bình an cai trị êm đềm,
Lòng ta cảm nhận những điềm đúng sai;
Đảo hoang kiên nhẫn khó thay,
Chúa ban mặc khải tương lai tỏ tường;
Nhân từ đức tính phi thường,
Tha người xúc phạm, từng lường gạt ta;
Hiền lành tính cách vị tha,
Lấy điều tốt đáp người ta hại mình;
Tín trung bạn hữu khó nhìn;
Chúa từng nhìn thấy điều mình thực thi;
Chiên Con cúi thấp nhu mì,
Ngài truyền tính ấy diệu kỳ trong ta;
Quân bình không sống quá đà,
Chu toàn tiết độ thật là cân phân.
Thánh Linh bày tỏ chín phần,
Đây là phần nhỏ ta cần mà thôi;
Chúa còn nhiều trái tuyệt vời,
Mà kinh Tân ước rạch ròi chép xong.
Minh Khải-  14-10-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét