Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

'Việt-Trung tránh va chạm vũ trang trê

Nói như ông ĐT PQT là để mặc cho Hán tặc xây thoải mái các căn cứ QS khổng lồ.Từ sau khi rút giàn khoan Hán tặc mở rộng diện tích đảo chữ Thập lên gấp 10 lần từ 0,08 Km2 lên 0,94 km2.Căn cứ QS này còn nguy hiểm với QP,AN của VN gấp nhiều lần.
Lãnh đạo ta thì bận họp TƯ, BCT, QH, MTTQ, Thanh Niên, Phụ nữ v.v....
Mất HS,bây giờ sắp mất nốt TS rồi
Đau lòng con cuốc cuốc.
Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:

Từ: Huynh NAM HAI <hnamhai198@gmail.com>
Ngày: 07:50:22 GMT+7 Ngày 22 tháng 10 năm 2014
Đến: HAI PHUC <haiphuc1910@gmail.com>
Cc: Duong Duy Phong <lephong1995@gmail.com>
Chủ đề: Trả lời: 'Việt-Trung tránh va chạm vũ trang trên biển'

hoan hô ĐT PQT : KHÔNG VA CHẠM ĐỂ HÁN TẶC XÂY XONG CAC CĂN CỨ QUÂN SỰ TRÊN CÁC ĐẢO SAU ĐÓ TUYÊN BỐ VÙNG KHÔNG PHẬN CỦA TÀU, KHÔNG CHO HOẶC KIỂM SOÁT KHÔNG PHẬN HÀNG TRIỆU KM2 TRÊN BIỂN ĐÔNG. .LÚC ĐÓ ĐÃ MUỘN RỒI TRỌNG LÚ ƠI !!!

Vào 14:42 Ngày 21 tháng 10 năm 2014, HAI PHUC <haiphuc1910@gmail.com> đã viết:
Đó là kết quả tuyệt vời của 2 UVBCT đi sứ sang Tàu.
Không đụng độ vũ trang thôi còn Hán tặc làm gì thì làm.
Tin Hán tặc mất nước là cái chắc.


Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:

Từ: Phong Duong Duy <lephong1995@gmail.com>
Ngày: 10:58:24 GMT+7 Ngày 21 tháng 10 năm 2014
Đến: HAI PHUC <haiphuc1910@gmail.com>
Chủ đề: Trả lời: 'Việt-Trung tránh va chạm vũ trang trên biển'

không có xung đột vũ trang nhưng Hán tặc cứ lấn chiếm, xây căn cứ quân sự ở Trường sa thi lờ đi hay sao? đúng là nước nhỏ bao giờ cũng bị thiệt thòi.

Vào 04:46 Ngày 21 tháng 10 năm 2014, HAI PHUC <haiphuc1910@gmail.com> đã viết:
Bao nhiêu lần bọn lãnh đạo Tầu tuyên Bố như thế này rồi?
Không đụng độ vũ trang trên biển tức là nghiễm nhiên để mặc nó xây căn cứ quân sự khổng lồ trên các đảo của Việt Nam ở Trường Sa.
Dân Việt đang bị ru ngủ với các tuyên Bố lừa đảo của bọn lãnh đạo Tầu khứa.
Ôi, đau đớn thay! Mất trọn Hoàng Sa còn bây giờ đang mất dần, mất mon Trường Sa vào tay Hán tặc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét