Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng

Phò Mã Anh Ba giỏi thiệt!
Đúng là Phò Mã xịn 100%.
Bỏ 100 triệu đô la mua đội bóng.
Quá hay!
http://alobacsi.com/thoi-su/doanh-nhan-nguyen-bao-hoang-sap-mua-doi-bong-my-a20141001125425991c160.htm?utm_source=Web&utm_medium=Click&utm_campaign=Co_the_Quan_tam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét