Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Tám đời chủ lụi tàn tại ngôi nh

Các Cụ dạy rồi: " Đất có Thổ công, sông có Hà bá".Cái nhà đi ăn cướp mà có thì làm sao có thể " phát" được?
Bao nhiêu bần cố nong được chia ruộng, chia nhà của địa chủ, phú nong sau cái gọi là Cải cách Ruộng đất" rồi cũng chẳng ăn nên làm ra,phải bán xới rồi đi làm thuê, trở lại gia cảnh nghèo khổ như xưa. Nghèo lại hoàn nghèo vì họ đâu có cái đầu biết tính toán làm ăn như địa chủ, phú nông?

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/199709/tam-doi-chu-lui-tan-tai-ngoi-nha-ba-kien.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét