Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Đại học Hungary 'dọn tượng Marx'

Cái gì tới rồi sẽ tới thôi nếu không muốn ngu lâu.

http://m.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2014/09/140922_budapest_uni_removes_marx

-- 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét