Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

“Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Saohttp://motthegioi.vn/chuyen-hang-ngay/ua-ong-chua-tien-si-ha-sao-khong-lam-mot-cai-102702.html

Cân đai mũ mão đủ cả.
Tội gì không " mua" một cái Tiến Sỹ cho oai?

Ngu gì mà không làm Tiến Sỹ?

" Chừng này đủ chưa?"

Cứ chồng đủ tiền ra là có ngay cái Tiến Sỹ.


Cụ cứ làm một cái Tiến sỹ cho vinh hiển tuổi già.
Hai năm mươi lại có cái bia mộ khắc chư Tiến Sỹ
Nông Đức Giả có vinh hơn không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét