Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Con người sẽ tiến hóa thành dạng mới


Thật may mắn cho tất cả những ai còn sống sau năm 2050 để tận mắt chứng kiến sự chuyển hoá giai đoạn tiến hoá mới của con người.
Như thế là quá trình tiến hoá của loài người sẽ không bao giờ dừng lại?Không biết rồi sẽ đi tới đâu nhỉ?

Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:

Từ: Ha Hoa Ngoc <ngochoaha33@gmail.com>
Ngày: 13:56:30 GMT+7 Ngày 18 tháng 9 năm 2014
Chủ đề: Con người sẽ tiến hóa thành dạng mới vào năm 2050? 


http://m.vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/197013/con-nguoi-se-tien-hoa-thanh-dang-moi-vao-nam-2050-.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét