Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Phim ca ngợi Tướng Giáp hủy


Thế là đi tong 21 tỷ đồng tiền thuế của Nhân Dân! Ai chịu trách nhiệm?

http://m.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/09/140919_dienbienphu_movie

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét