Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

-Hai LP http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/sau-giai-trinh-khong-con-vi-pham-nua--20140916185046317.htm Từ thất thoát 72 tỷ, sau vài lần báo cáo giải trình chỉ còn không(0) tỷ. Đúng là trong sạch, sáng loáng như Kim Cương! Bai phục, Bái phục! Bái phục!-Hai LP <ngochoaha33@gmail.com>


http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/sau-giai-trinh-khong-con-vi-pham-nua--20140916185046317.htm

Từ thất thoát 72 tỷ, sau vài lần báo cáo giải trình chỉ còn không(0) tỷ.
Đúng là trong sạch, sáng loáng như Kim Cương!
Bai phục, Bái phục! Bái phục!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét