Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Nga-Trung bắt tay ngáng đườn

Những bước đi của Nga với Hán tặc thật vô cùng bất lợi và nguy hiểm cho An ninh, Quốc phòng Việt Nam.
TQ sẵn sàng dùng tất cả các loại vũ khí của Nga để xâm lược VN, Nhật Bản, Ấn Độ nhưng VN chắc chắn phai chịu nhiều rủi ro nhất.

http://plo.vn/phan-tich-binh-luan/ngatrung-bat-tay-ngang-duong-my-497488.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét