Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Người dân trang nghiêm đến

Kẻ tiểu nhân bỉ ổi viết
thư nặc danh thoá mạ, vu cáo Đại tướng, Anh
Hùng Dân Tộc đâu rồi?
Ngươi hãy vành to mắt lên mà nhìn lòng dân thành
kính, tiếc thương Cố Đại Tướng Võ Nguyên
Giáp như thế nào?

http://soha.vn/xa-hoi/nguoi-dan-trang-nghiem-vieng-mo-dai-tuong-ngay-gio-dau-20140923111011231.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét