Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Quảng cáo trà C2 Ô Long: Lừa dối trắng

Sự khái quát trên cả tuyệt vời.
Tôi đã học luật ở trong .... RỪNG nên thấu hiểu sự khái quat này.

Long: Lừa dối trắng trợn - Kinh tế - VTC News

Nhiều khi luật cũng lừa đảo nốt

Ổ VN mọi thứ đều có thể lừa đảo.

Có luật pháp cũng như không.

http://m.vtc.vn/quang-cao-tra-c2-o-long-lua-doi-trang-tron.1.495807.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét