Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Thấy gì qua thu nhập 64 tỷ đồ

Vị chủ tịch này như vua con ở Bình Dương, muốn gì chả được.
Ông ta làm đúng khẩu hiệu của Đảng đấy chứ:" Đảng viên đi trước, làng nước theo sau".
Ông ta chiếm đất , chiếm rừng, trồng cao su là bề nổi thôi, phần chìm mới là " bí mật" chưa ai biết đâu?

http://bolapquechoa.blogspot.com.au/2014/09/thay-gi-qua-thu-nhap-64-ty-ong-cua-chu.html

--

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét