Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Lấy Gạc Ma làm bàn đạp, Trung Quố

Dã tâm của Hán tặc thì quá rõ nhưng chưa thấy những người có trách nhiệm nói gì?
Sự im lặng thật đáng sợ trong khi việc Tầu xây căn cứ QS ở Gạc Ma còn nguy hiểm và tiềm ẩn nguy co tiềm tàng gấp nhiều lần giàn khoan HD 981.
Ít nhất cũng cần đưa tầu chiến hay không quân ngăn chặn việc làm trái Công ước luật biển 82( UNCLOS 82) của bọn Hán tặc.

Chủ đề: Lấy Gạc Ma làm bàn đạp, Trung Quốc có thể tấn công các đảo xung quanh 

http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Lay-Gac-Ma-lam-ban-dap-Trung-Quoc-co-the-tan-cong-cac-dao-xung-quanh-post150078.gd
image.jpeg

Lính thuỷ đánh bộ Tầu luyện tập chiếm đảo có sự hỗ trợ của xe bọc thép nhỏ.
Ngoài ra, chúng cũng sử dụng nhiều LTĐB là đàn bà nhằm mục đích chiếm xong đảo là đẻ ngay hàng loạt lính Tầu con.

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

Tầu chiến của chúng thả sức hoành hoành trên Biển Đong như ao nhà
của chúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét